نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
گلدان فلزی کلاسیک 19

گلدان فلزی کلاسیک 19

موجود نیست

گلدان فلزی کلاسیک 19ارتفاع:  19 سانتی‌مترقطر دهانه: 19 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن: 350 گرمحجم: 4.5 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن ..

گلدان فلزی کلاسیک 12

گلدان فلزی کلاسیک 12

موجود نیست

گلدان فلزی کلاسیک 12ارتفاع:  12 سانتی‌مترقطر دهانه: 12 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن: 230 گرمحجم: 1 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن خا..

گلدان فلزی لاین 40

گلدان فلزی لاین 40

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  1200 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 30

گلدان فلزی لاین 30

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  950 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 15

گلدان فلزی لاین 15

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 15ارتفاع:  15 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  700 گرمحجم: 10 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی تورینگ 40

گلدان فلزی تورینگ 40

موجود نیست

گلدان فلزی تورینگ 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 24 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن:  650 گرمحجم: 11.5 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی تورینگ 30

گلدان فلزی تورینگ 30

موجود نیست

گلدان فلزی تورینگ 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 16 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن:  400 گرمحجم: 4 لیترجنس: فلز..

گلدان فانتزی فلزی کوچک
جدید

گلدان فانتزی فلزی کوچک

موجود نیست

گلدان فانتزی فلزی کوچکارتفاع: 13.5 سانتی مترقطر دهانه: 14.5 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  300 گرمجنس: فلز..

گلدان فانتزی فلزی متوسط
جدید

گلدان فانتزی فلزی متوسط

موجود نیست

گلدان فانتزی فلزی متوسطارتفاع: 19.3 سانتی مترقطر دهانه: 18.5 سانتی‌متروزن:  542 گرمجنس: فلز..

گلدان فانتزی فلزی متوسط
جدید

گلدان فانتزی فلزی متوسط

موجود نیست

گلدان فانتزی فلزی متوسطارتفاع: 19.3 سانتی مترقطر دهانه: 18.5 سانتی‌متروزن:  542 گرمجنس: فلز..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)