0

Kapiteyn

مقایسه محصولات (0)
نمایش 1 تا 9 از 14 (2 صفحه)
پیاز سنبل هلندی blue jacket

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی blue jacket

12,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل بنفش رقم بلوجکترنگ قوی و خالص که در ایران طرفداران بسیاری داردپیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و مواد لازم و کارهایی که باید انجام شود مشخص ..

پیاز سنبل هلندی Jan Bos

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی Jan Bos

12,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل قرمز رقم جان بوسرنگ این سنبل در واقع صورتی خیلی پررنگ است که به قرمز متمایل است.پیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و مواد لازم و کارهایی که با..

پیاز سنبل هلندی pink pearl

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی pink pearl

12,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل صورتی رقم پینک پیرلگلهای این رقم نسبت به سایر رنگها زودتر شکوفا شده و برای پیش‌رس کردن تجربه راحتتری هستندپیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و..

پیاز سنبل هلندی white pearl

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی white pearl

12,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل سفید رقم وایت پیرلشاید بهترین رقم سنبل سفید در بین تمام سنبل‌هاست و سفیدی خاص و براقی داردپیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و مواد لازم و کار..

پیاز لاله هلندی  Dow Jones

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی Dow Jones

5,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی  First Class
جدید

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی First Class

5,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی Canasta

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی Canasta

5,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی happy generation

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی happy generation

5,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی Leen van der Mark
-20%

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی Leen van der Mark

4,000تومان

5,000تومان

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2017زمان واردات: اواخر آبان 1396نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک د..

نمایش 1 تا 9 از 14 (2 صفحه)