0

Kapiteyn

مقایسه محصولات (0)
نمایش 1 تا 9 از 14 (2 صفحه)
پیاز سنبل هلندی blue jacket

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی blue jacket

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل بنفش رقم بلوجکترنگ قوی و خالص که در ایران طرفداران بسیاری داردپیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و مواد لازم و کارهایی که باید انجام شود مشخص ..

پیاز سنبل هلندی Jan Bos

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی Jan Bos

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل قرمز رقم جان بوسرنگ این سنبل در واقع صورتی خیلی پررنگ است که به قرمز متمایل است.پیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و مواد لازم و کارهایی که با..

پیاز سنبل هلندی pink pearl

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی pink pearl

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل صورتی رقم پینک پیرلگلهای این رقم نسبت به سایر رنگها زودتر شکوفا شده و برای پیش‌رس کردن تجربه راحتتری هستندپیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و..

پیاز سنبل هلندی white pearl

Kapiteyn

پیاز سنبل هلندی white pearl

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید سنبل سفید رقم وایت پیرلشاید بهترین رقم سنبل سفید در بین تمام سنبل‌هاست و سفیدی خاص و براقی داردپیازهایی مانند لاله و سنبل به دلیل داشتن نیاز سرمایی دارای فوت و فن در کشت و کار هستند که خوشبختانه فرمول کاشت و مواد لازم و کار..

پیاز لاله هلندی  Dow Jones

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی Dow Jones

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی  First Class

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی First Class

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی Canasta

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی Canasta

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی happy generation

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی happy generation

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2018نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک دو ماه در شرایط استراتیفیکاسیون (چ..

پیاز لاله هلندی Leen van der Mark

Kapiteyn

پیاز لاله هلندی Leen van der Mark

موجود نیست

با خرید  10  عدد از این کالا  1+10  عدد دریافت کنید اندازه پیازها: دور کمر تمام ارقام +12 سانتی‌متر است.کشور تولید کننده: هلند – شرکت Kapiteyn (لینک)محصول سال: 2017زمان واردات: اواخر آبان 1396نیاز سرمایی: نیاز سرمایی پیازها رفع نشده و لازم است مدت نزدیک د..

نمایش 1 تا 9 از 14 (2 صفحه)