نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
گلدان فلزی کلاسیک 19

گلدان فلزی کلاسیک 19

45,000تومان

گلدان فلزی کلاسیک 19ارتفاع:  19 سانتی‌مترقطر دهانه: 19 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن: 350 گرمحجم: 4.5 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن ..

گلدان فلزی کلاسیک 12

گلدان فلزی کلاسیک 12

30,000تومان

گلدان فلزی کلاسیک 12ارتفاع:  12 سانتی‌مترقطر دهانه: 12 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن: 230 گرمحجم: 1 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن خا..

گلدان فلزی تورینگ 30

گلدان فلزی تورینگ 30

50,000تومان

گلدان فلزی تورینگ 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 16 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن:  400 گرمحجم: 4 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 40

گلدان فلزی لاین 40

100,000تومان

گلدان فلزی لاین 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  1200 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی کید 9

گلدان فلزی کید 9

10,000تومان

گلدان فلزی کید 9ارتفاع:  9 سانتی‌مترقطر دهانه: 9 سانتی‌مترقطر انتهایی: 6 سانتی‌متروزن:  60 گرمحجم: 0.2 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی تورینگ 40

گلدان فلزی تورینگ 40

80,000تومان

گلدان فلزی تورینگ 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 24 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن:  650 گرمحجم: 11.5 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 30

گلدان فلزی لاین 30

80,000تومان

گلدان فلزی لاین 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  950 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 15

گلدان فلزی لاین 15

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 15ارتفاع:  15 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  700 گرمحجم: 10 لیترجنس: فلز..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)