نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
گلدان فلزی کلاسیک 19

گلدان فلزی کلاسیک 19

موجود نیست

گلدان فلزی کلاسیک 19ارتفاع:  19 سانتی‌مترقطر دهانه: 19 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن: 350 گرمحجم: 4.5 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن ..

گلدان فلزی کلاسیک 12

گلدان فلزی کلاسیک 12

موجود نیست

گلدان فلزی کلاسیک 12ارتفاع:  12 سانتی‌مترقطر دهانه: 12 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن: 230 گرمحجم: 1 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن خا..

گلدان فلزی لاین 40

گلدان فلزی لاین 40

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  1200 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 30

گلدان فلزی لاین 30

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  950 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 15

گلدان فلزی لاین 15

موجود نیست

گلدان فلزی لاین 15ارتفاع:  15 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  700 گرمحجم: 10 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی تورینگ 40

گلدان فلزی تورینگ 40

موجود نیست

گلدان فلزی تورینگ 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 24 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن:  650 گرمحجم: 11.5 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی تورینگ 30

گلدان فلزی تورینگ 30

موجود نیست

گلدان فلزی تورینگ 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 16 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن:  400 گرمحجم: 4 لیترجنس: فلز..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)