نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
گلدان فلزی کلاسیک 19

گلدان فلزی کلاسیک 19

60,000تومان

گلدان فلزی کلاسیک 19ارتفاع:  19 سانتی‌مترقطر دهانه: 19 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن: 350 گرمحجم: 4.5 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن ..

گلدان فلزی کلاسیک 12

گلدان فلزی کلاسیک 12

30,000تومان

گلدان فلزی کلاسیک 12ارتفاع:  12 سانتی‌مترقطر دهانه: 12 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن: 230 گرمحجم: 1 لیترجنس: فلزجنس دسته:  فلزی-چوبی دارای گلدانی فلزی برای قرار دادن گلدان پلاستیکی در داخل خودقابلیت نگهداری آب در گلدان فلزی برای مرطوب نگه داشتن خا..

گلدان فلزی تورینگ 40

گلدان فلزی تورینگ 40

110,000تومان

گلدان فلزی تورینگ 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 24 سانتی‌مترقطر انتهایی: 14 سانتی‌متروزن:  650 گرمحجم: 11.5 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی تورینگ 30

گلدان فلزی تورینگ 30

65,000تومان

گلدان فلزی تورینگ 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 16 سانتی‌مترقطر انتهایی: 10 سانتی‌متروزن:  400 گرمحجم: 4 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 40

گلدان فلزی لاین 40

150,000تومان

گلدان فلزی لاین 40ارتفاع:  40 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  1200 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 30

گلدان فلزی لاین 30

125,000تومان

گلدان فلزی لاین 30ارتفاع:  30 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  950 گرمحجم: 26 لیترجنس: فلز..

گلدان فلزی لاین 15

گلدان فلزی لاین 15

100,000تومان

گلدان فلزی لاین 15ارتفاع:  15 سانتی‌مترقطر دهانه: 30 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  700 گرمحجم: 10 لیترجنس: فلز..

گلدان فانتزی فلزی متوسط
جدید

گلدان فانتزی فلزی متوسط

100,000تومان

گلدان فانتزی فلزی متوسطارتفاع: 19.3 سانتی مترقطر دهانه: 18.5 سانتی‌متروزن:  542 گرمجنس: فلز..

گلدان فانتزی فلزی متوسط
جدید

گلدان فانتزی فلزی متوسط

100,000تومان

گلدان فانتزی فلزی متوسطارتفاع: 19.3 سانتی مترقطر دهانه: 18.5 سانتی‌متروزن:  542 گرمجنس: فلز..

گلدان فانتزی فلزی کوچک
جدید

گلدان فانتزی فلزی کوچک

60,000تومان

گلدان فانتزی فلزی کوچکارتفاع: 13.5 سانتی مترقطر دهانه: 14.5 سانتی‌مترقطر انتهایی: 30 سانتی‌متروزن:  300 گرمجنس: فلز..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)