0

سازه های چوبی

سازه های چوبی
نمایش 1 تا 9 از 43 (5 صفحه)
آسیاب مدل M3

آسیاب مدل M3

موجود نیست

آسیاب مدل M3*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد65x50x55 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

آسیاب مدل M8

آسیاب مدل M8

5,000تومان

آسیاب مدل M8*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد80x40x40  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

بادبان M4

بادبان M4

1,500تومان

بادبان M4*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد70x20 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

تابلو جهت مدل M2

تابلو جهت مدل M2

2,000تومان

تابلو جهت مدل M2*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد90x45 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

درب مدل  M17

درب مدل M17

3,000تومان

درب مدل  M17*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد145x90 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

دوچرخه سایز کوچک مدل S9

دوچرخه سایز کوچک مدل S9

1,500تومان

دوچرخه مدل S9*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 45x25  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

دوچرخه مدل S10

دوچرخه مدل S10

2,000تومان

دوچرخه مدل S10*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 44x75 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

دوچرخه مدل S30

دوچرخه مدل S30

1,500تومان

دوچرخه مدل S30*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد30x50 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

صندلی راک سایز کوچک مدل S14

صندلی راک سایز کوچک مدل S14

موجود نیست

صندلی راک مدل S14*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد40x35x23 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

نمایش 1 تا 9 از 43 (5 صفحه)